ภายในปี 2030 Apple จะทำให้ทุกอุปกรณ์รีไซเคิลได้ 100%

Apple ได้ปล่อยวีดีโอสัญญาว่าภายในปี 2030 สินค้าทุกชนิดของ Apple ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutral) นับได้เท่ากับศูนย์ ซึ่งนับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การประกอบชิ้นส่วน ขนส่ง การใช้งานและการรีไซเคิล

"เราไม่ได้แสร้งทำเป็นว่ามีคำตอบทั้งหมด สิ่งที่เราทำคือตั้งเป้าหมาย มุ่งมั่นเพื่อให้ธุรกิจในระดับโลก ทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้คนและโลกใบนี้" - Lisa Jackson
รองประธานด้านสิ่งแวดล้อม, นักนโยบายและการริเริ่มทางสังคม

อ้างอิง

Environment
To make our products better for the planet, we build them with the environment in mind, make sure they last, and recover their precious materials.
nutmin

nutmin

21 | Student, Web Developer & Creating Some IoT Projects Interested in Innovation | Agriculture | Space
Nonthaburi, Earth